Ihmisen anatomiset rakenteet ja niihin kohdistuvat lääketieteelliset toimenpiteet ovat usein monimutkaisia ja hyvinkin vaikeasti käsitettäviä asioita. Potilaiden voi olla siksi vaikea hahmottaa heille tehtävien toimenpiteiden todellista luonnetta ja tarkoitusta.

3D-animaationa toteutettu video on erinomainen tapa esitellä anatomiset rakenteet ja erilaisten toimenpiteiden vaikutus ihmiskehoon selkeästi ja ymmärrettävästi. Tarkoitus on lisätä potilaiden ymmärrystä tulevasta tai jo tehdystä toimenpiteestä ja siten parantaa potilaan ja lääkärin välistä kommunikaatiota.

 

 

ANIMAATIOKIRJASTO


AniMed lisensioi sairaaloiden ja terveydenhoitoalan organisaatioiden käyttöön yleisimmistä terveydellisistä vaivoista ja niiden hoitotoimenpiteistä kertovista animaatioista koostuvaa, ensisijaisesti potilasviestintään tarkoitettua animaatiokirjastoa. Animaatiovideoiden tuotannossa on aiheittain konsultoitu kunkin erikoisalan asiantuntijoita ja asiainformaatio välitetään niissä potilaille selkokielisesti ja 'käypä hoito'-suositusten mukaisena.

Keski-Suomen Sairaanhoitopiirille tuotettuja potilasohjeanimaatioita katselemalla voi huomata miten jo parissa minuutissa ymmärtää paljon enemmän terveydellisistä vaivoista ja taudeista, niitä ehkäisevistä tekijöistä sekä erilaisten hoitotoimenpiteiden vaikutuksista ihmiskehoon.

Kysy lisää


 
 

HOITOPOLKU- JA KUNTOUTUSOHJEET


Hoitopolkuun on kuvailtu hoitojakson kokonaisuus potilaan näkökulmasta. Potilaiden kannalta suunnitellusti helposti lähestyttävään muotoon toteutettujen 3D-animaatioiden ja -kuvitusten avulla voidaan selkeästi ja ymmärrettävästi antaa tärkeää tietoa hoitotoimenpiteeseen valmistautumisesta sekä sen jälkeen potilaan terveyden kannalta merkittävistä asioista, kuten omahoito-, lääkintä-, kuntoutumis- ja fysioterapiaohjeet.

Kysy lisää

 

 

HAVAINNEKUVITUKSET


Havainne

3D-kuvitusten kautta voidaan helposti havainnollistaa sellaisia asioita ja tapahtumia, joiden esittäminen muutoin on kohtuuttoman vaativaa tai jopa mahdotonta. AniMed toteuttaa kaiken ihmisen anatomiaan ja lääketieteellisiin tarkoituksiin liittyvän 3D-animaatio- ja kuvitustuotannon.

Kysy lisää


 
Amgen Buddy Healthcare Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Helsingin yliopistollinen sairaala Jyväskylän yliopisto
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Keski-Suomen hyvinvointialue Kuopion yliopistollinen sairaala Omasairaala Oulun yliopistollinen sairaala
Painonhallintatalo Patient Journey App Pfizer Pirkanmaan hyvinvointialue Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue Sairaala Nova Silmäasema SMARTmedi Suomen Selkäkirurgiyhdistys
Sydänliitto Sydänsairaala Tampereen yliopistollinen sairaala Tekonivelsairaala Coxa Tyks Neuromodulaatiohoidon Huippuosaamisyksikkö
Tyks Orto Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriOTA YHTEYTTÄANIMED OY

Survontie 9 A,
40500 JYVÄSKYLÄ
info@animed.fiLinkedIn

VILLE SOPPI
Lääketieteellinen asiantuntija

ville.soppi@animed.fi
050-5120775Vimeo

JARNO KETTUNEN
Vastaava tuottaja

jarno.kettunen@animed.fi
040-8362984


© 2023. AniMed Oy.