Ihmisen anatomia sekä monet lääketieteelliset toimenpiteet ovat usein monimutkaisia ja hyvinkin vaikeasti käsitettäviä asioita.
Siksi potilaiden saattaa olla vaikea hahmottaa heille tehtävien toimenpiteiden todellista luonnetta ja tarkoitusta. 3D-animaatio on erinomainen tapa esitellä anatomiset rakenteet ja erilaisten toimenpiteiden vaikutus ihmiskehoon selkeästi ja ymmärrettävästi.

Mikä lääkärille tai hoitajalle on rutiinitoimenpide, voi usein potilaalle olla ainutkertainen kokemus. Lisäämällä potilaiden ymmärrystä sovellettavista hoitomenetelmistä, alan ammattilaisten ensisijainen työ tehostuu kun potilaalla on jo valmiiksi hyvä käsitys tulevasta tai jo tehdystä toimenpiteestä.

 

 

ALATI LAAJENEVA ANIMAATIOKIRJASTO


AniMed lisensioi sairaaloiden sekä terveydenhoitoalan palveluntarjoajien ja organisaatioiden käyttöön yleisimmistä terveydellisistä vaivoista ja niiden hoitotoimenpiteistä kertovista videoista koostuvaa 3D-animaatiokirjastoa.

Animaatiovideot ovat laajasti hyödynnettävissä potilasviestinnässä muun muassa web-sivustoilla, digipoliklinikoilla, erilaisissa hoitopolkusovelluksissa sekä potilasoppaissa. Animaatiovideoiden tuotannossa on aiheittain konsultoitu kunkin erikoisalan asiantuntijoita ja asiainformaatio välitetään niissä potilaan näkökulmasta selkokielisesti ja helposti lähestyttävässä muodossa.

Esimerkiksi Keski-Suomen hyvinvointialueelle tuotettuihin potilasohjeanimaatioihin tutustumalla voi huomata miten jo parissa minuutissa ymmärtää paljon enemmän terveydellisistä vaivoista ja taudeista, niitä ehkäisevistä tekijöistä sekä erilaisten hoitotoimenpiteiden vaikutuksista ihmiskehoon.

Kysy lisää


 
 

HOIDONOHJAUSJÄRJESTELMÄT & HOITOPOLKUSOVELLUKSET


Potilaan ja sairaalan välistä kommunikaatiota yksinkertaistavat ja tehostavat hoidonohjausjärjestelmät säästävät hoitohenkilökunnan työmäärää ja aikaa, potilaiden hoidonohjausta automatisoimalla. Potilaille palvelua tarjotaan omassa hoitopolkusovelluksessa, johon on kuvailtu hoitojakson kokonaisuus personoidusti kyseisen potilaan näkökulmasta.

Tärkeät potilasohjeet on entistä helpompi sisäistää, kun niiden ohella 3D-animaatiot ja -kuvitukset havainnollistavat oleellista tietoa hoitotoimenpiteeseen valmistautumisesta sekä sen jälkeen potilaan terveyden kannalta merkittävistä asioista, kuten etä- ja omahoito-, lääkintä-, kuntoutumis- ja fysioterapiaohjeet. Animaatiovideoihin potilas saa tutustua rauhassa omalla ajalla ja läheisten kanssa.

Kysy lisää

 

 

HAVAINNEKUVITUKSET


Havainne

Animaatiovideoiden tavoin yksityiskohtaiset 3D-kuvitukset lisäävät helposti omaksuttavassa muodossa potilaiden ymmärrystä terveydellisestä vaivastaan, sen omahoidosta ja siihen kenties sairaalassa tarvittavista hoitotoimenpiteistä. Jotta voidaan kertoa potilaalle oireista ja niiden hoitovaihtoehdoista, tulee potilaan ymmärtää peruskäsitteet kyseisen elintoiminnon fysiologiasta ja anatomiasta ennen sitä. 3D-kuvitusten kautta voidaan helposti havainnollistaa sellaisiakin asioita ja tapahtumia, joiden esittäminen muutoin on kohtuuttoman vaativaa tai jopa mahdotonta.

Kysy lisää


 
 

ASIAKAS- JA YHTEISTYÖREFERENSSEJÄ

AniMedin julkaisemat videoaiheet ovat tavoittaneet yli 1,5 miljoonaa asiakkaidemme hoitosuhteessa olevaa potilasta.
Tilastollinen mitattavuus animaatiokirjaston vaikuttavuudesta potilaiden hoidonohjauksessa sekä palaute animaatiovideoiden tuottamista hyödyistä käytännön potilastyössä on ollut yksinomaan erinomaista!

 
Amgen Buddy Healthcare Helsingin yliopistollinen sairaala Jyväskylän yliopisto Keski-Suomen hyvinvointialue
Kuopion yliopistollinen sairaala Omasairaala OmaSydan OmaTays Oulun yliopistollinen sairaala
Painonhallintatalo Patient Journey App Pfizer Pirkanmaan hyvinvointialue Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue Sairaala Nova Silmäasema SMARTmedi Suomen Selkäkirurgiyhdistys
Sydänliitto Sydänsairaala Tampereen yliopistollinen sairaala Tekonivelsairaala Coxa Tyks Neuromodulaatiohoidon Huippuosaamisyksikkö
Tyks Orto Varsinais-Suomen hyvinvointialue


KONKREETTISET HYÖDYT

Palvelumuotoilua alan haasteisiin:

•  asiakaskohtaamisen laatu
•  potilaan valinnanvapaus
•  sote-uudistus
•  pandemia-aika
•  hyvinvointialuesiirtymä
•  yleinen digitalisaatio
•  asiakas- ja markkinointiviestintä
•  mainos- ja media-arvo

Selkeästi ja ymmärrettävästi:

•  anatomia ja terveydelliset vaivat
•  lääketieteelliset hoitotoimenpiteet
•  omahoito- ja kuntoutumisohjeet
•  potilaiden hoidonohjaus


3D-tuotanto:

•  suunnittelusta julkaisuun
•  erikoislääkäreiden vahvistamalla
    asiantuntijatiedolla
•  'käypä hoito'-suositusten mukaisesti
•  havainnekuvitukset
•  esitysalustasta riippumatta

•  Erillistilauksista myös eksklusiivisia
    3D-animaatioita ja -kuvituksia!

Animaatiokirjasto:

•  Jopa n. 50 animaatiovideoaihetta, kattavasti
    mm. ortopediaa, kardiologiaa, neurologiaa,
    sisäelinsairauksia, Knk- ja silmätauteja, ensi-
    ja perusterveydenhoitoa yms.

OTA REIPPAASTI YHTEYTTÄ
!


ANIMED OY

Survontie 9 A,
40500 JYVÄSKYLÄ
info@animed.fi


JARNO KETTUNEN
Vastaava tuottaja

jarno.kettunen@animed.fi
040-8362984

VILLE SOPPI
Lääketieteellinen asiantuntija

ville.soppi@animed.fi
050-5120775

AniMed on Vimeo AniMed on LinkedIn AniMed on Instagram AniMed on Facebook AniMed on YouTube
© 2024. AniMed Oy.